Specialisaties

Aanbestedingsrecht
Aansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bouwrecht
Contractenrecht
Omgevingsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Overheidspraktijk

Bio

Mr. J.J. (Jan) Jacobse is na zijn afstuderen aan de Universiteit Leiden (1995) enige tijd werkzaam geweest als bedrijfsadviseur bij een werkgeversorganisatie. Sinds zijn beëdiging in 1997 is Jan werkzaam als advocaat, eerst in Lelystad en Almere en daarna, sinds 2002, in Middelburg en Rotterdam. Laatst als partner bij Adriaanse van der Weel Advocaten. Nu als partner bij Justion Advocaten.

Jan adviseert en procedeert op het gebied van (overheids)aansprakelijkheid, bouwrecht, vastgoedrecht en bestuursrecht, vaak in een politiek en bestuurlijk gevoelige context.
Hij heeft inmiddels een omvangrijke expertise opgebouwd op het gebied van samenwerkende overheden en de aansprakelijkheidsrisico’s daarvan. Jan heeft bijzondere belangstelling voor de zogenaamde grondwettelijke vrijheden. Daarom doet hij met enige regelmaat mediazaken en behandelt hij kwesties over onrechtmatige (media)uitlatingen.

In juridisch complexe zaken voelt hij zich in zijn element en maakt hij het verschil. Ook onder grote druk behoudt Jan het vermogen om het speelveld te overzien. Daarbij is hij transparant, zakelijk en zegt hij waar het op staat. Gebruikmakend van zijn grote ervaring in procedures, weet hij ook in advisering ongelukken te voorkomen. Mede om die reden werkt hij ook voor grote landelijke partijen als verzekeraars.

Door heel het land verzorgt Jan (in-house) cursussen en lezingen en publiceert hij. Verder wordt hij regelmatig gevraagd als voorzitter in een PPS-omgeving. Hij heeft in en buiten de advocatuur ruime bestuurlijke ervaring

Publicaties en Cursussen

  • Cursus ‘Procederen bij de Kantonrechter’ bij Centraal Beheer, 08-03-2016
  • Artikel over aansprakelijkheidsrisico’s bij overheidssamenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (januari 2015 in het tijdschrift RisicoBewust van Centraal Beheer samen met collega mr. R.M. (Ronald) Pieterse)
  • Cursus overheidsaansprakelijkheid bij diverse waterschappen en gemeenten (onrechtmatige besluitvorming, toezeggingen, informatieverstrekking en contracteren voor overheden), 2014/2015
  • Cursus ‘Schappen in het civiele recht’ bij Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Scheldestromen en Hoogheemraadschap van Rijnland, voorjaar 2016
  • Cursus Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten bij diverse waterschappen en gemeenten (2014/2015)
  • Cursus samenwerking(sverbanden) tussen overheden op basis van de Wgr (2014)
  • Regionale bijeenkomsten 2014 over het thema: ‘Risico’s van (overheids)samenwerking’ te Alkmaar, Ede, Gouda, Zwolle en Eindhoven
  • Hoofdspreker op themadag Overheid 2013 (3 keer) van Centraal Beheer, samen met collega mr. R.M. (Ronald) Pieterse en trendwatcher Adjiedj Bakas
  • ‘Op het verkeerde been gezet?’ gepubliceerd in de Nieuwsbrief Overheid, uitgave Centraal Beheer, nummer 5, mei 2013.

Nevenactiviteiten

Lid van Comité van Aanbeveling ‘De Wegwijzer’ te Almere
Lid van Comité van Aanbeveling ‘Kimon’ te Apeldoorn
Lid van de Commissie van Beroep van de examens van het Calvijn College te Goes
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Het Zeeuwse Landschap
Lid van de Raad van Toezicht van Museum Terra Maris
Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)

Kennismaken?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op.

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel telefoonummer: 
< Naar overzicht