Ons specialisme

Het adviseren over de vraag of er sprake is van een aanbestedingsplicht en de vraag welke aanbestedingsprocedure het beste gevolgd kan worden. Verder hebben wij ruime ervaring met voeren van kortgedingprocedures naar aanleiding van gunningsbeslissingen.

Onze specialisten

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. E. (Edwin) Bregonje

mr. E. (Edwin) Bregonje

mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage

mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage

mr. R.F. (Rick) van Dam

mr. R.F. (Rick) van Dam

Van A(fval) tot Z(orginkoop)

Als opdrachtgever bij de (semi-)overheid, in de zorg of in het onderwijs, krijgt u regelmatig te maken met inkoop- en aanbestedingsprocessen. Deze processen moeten worden voorbereid en uitgevoerd volgens de geldende aanbestedingsregels, zodat elke ondernemer dezelfde kans op de opdracht krijgt en om te voorkomen dat de aanbesteding eindigt in een juridische procedure bij de rechter.

Als ondernemer wilt u uiteraard als winnaar uit de bus komen en dat betekent vaak dat u op tijd in actie moet komen door het stellen van “slimme” vragen. Het is van belang om geen fouten te maken bij het doen van uw inschrijving. Als de opdracht onverhoopt niet aan u wordt gegund, dan zult u daartegen mogelijk stappen willen ondernemen. Wij kunnen u daarbij helpen.

Ons team aanbestedingsrecht beschikt over de expertise om zowel overheidsopdrachtgevers als ondernemers bij te staan.

Het team heeft een ruime ervaring op het gebied van aanbesteding van leveringen, diensten en werken. Zo hebben wij recentelijk de aanbestedingsdocumenten opgesteld voor afhaalophaaldiensten, accountantsdiensten, de bouw van meerdere multifuntionele accommodaties (MFA’s), een installatie voor warmte- en koudeopslag en diverse onderhoudscontracten op het gebied infrastructuur.

Wij volgen de juridische ontwikkelingen op zowel Europees als nationaal niveau nauwgezet. Zo zijn de Europese aanbestedingsregels in 2014 herzien en gemoderniseerd. Dit heeft geleid tot een wijziging van de Aanbestedingswet per 1 juli 2016. Wij praten u graag bij over de vraag welke gevolgen dit heeft voor u en uw organisatie heeft. Belangstelling? Laat het ons weten via onderstaand contact formulier.

Aanbestedingsrecht terreinen

Europese aanbestedingsrichtlijnen
Voor de klassieke overheid
Speciale sectoren en concessies
Aanbestedingswet
Gids proportionaliteit
Aanbestedingsreglement werken
Private aanbestedingen