Ons specialisme

Binnen dit vakgebied gaat het om de toepassing van de artikelen 6:162 BW (onrechtmatige daad), 6:174 BW (wanprestatie) en het verdere vermogensrechtelijk stelsel. Onze mensen hebben een uitstekende kennis van wetgeving en jurisprudentie. Wij procederen veel. Onze kennis is daardoor ‘rechtbankproof’.

Onze specialisten

mr. J.J. (Jan) Jacobse

mr. J.J. (Jan) Jacobse

mr. E. (Edwin) Bregonje

mr. E. (Edwin) Bregonje

mr. L.C. (Lizelotte) de Hoog

mr. L.C. (Lizelotte) de Hoog

mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker

mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker

mr. J.W. (Jan-Willem) van Koeveringe

mr. J.W. (Jan-Willem) van Koeveringe

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. J. (Joke) Mikes

mr. J. (Joke) Mikes

mr. M. (Tilly) Neve-van der Leden

mr. M. (Tilly) Neve-van der Leden

mr. R.M. (Ronald) Pieterse

mr. R.M. (Ronald) Pieterse

mr. J.P.G. (Jelle) van Roeyen

mr. J.P.G. (Jelle) van Roeyen

mr. N.M. (Nienke) Slump

mr. N.M. (Nienke) Slump

Aansprakelijkheid, een breed spectrum

Heeft u een (dreigend) probleem met aansprakelijkheid of wanprestatie, dan kunt u op ons rekenen. Van een goed leesbaar advies, tot het uitbrengen van een effectieve dagvaarding of deugdelijke verdediging in een procedure. Wij staan voor u en uw zaak en pakken door als het nodig is. 

Wij begeleiden u in het woud van juristerij, maken de vertaalslag en zeggen waar het op staat. Zo hebben wij ondernemers in veel situaties met succes bijgestaan in diverse conflicten. Overheden hebben te maken met hetzelfde speelveld, aangevuld door de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Het spectrum is breed. Het gaat om conflicten over de uitleg van contracten waarbij soms ook beslaglegging nodig is, maar ook om gedragingen tussen partijen. Een voorbeeld uit de praktijk is een schadeclaim vanwege een fout in de advisering van een makelaar. Echter ook onrechtmatige uitlatingen in de media vallen binnen dit vakgebied. Zo hebben onze advocaten opgetreden in media-kortgedingen waar het nodig was om een onrechtmatige tv-uitzending te voorkomen. Het grootste deel van ons werk speelt zich echter af achter de schermen. Dat is immers meestal het beste voor u en uw zaak. Welke kant het ook opgaat, voor ons staat voorop dat wij u op een efficiënte wijze helpen. Het recht is daarbij een middel en geen doel op zich.

Aansprakelijkheid terreinen

Overeenkomsten, handelen en ondernemen
Opstellen en toetsten van overeenkomsten
Opstellen en toetsten van algemene voorwaarden
Wanprestatie/onrechtmatige daad
Beëindigen overeenkomsten
Toetsten bestekken
Uitleg overeenkomsten
Optreden in een procedure
Opstellen dagvaarding en uitbrengen van een dagvaarding
Verdediging ter zitting bestuursrechter
Verdediging ter zitting civiele rechter
Verdediging ter zitting Raad van Arbitrage/NAI/geschillencommissie
Opstellen processtukken
Leggen van beslag
Kort geding/verzoek om voorlopige voorziening
Verzoek voorlopig getuigenverhoor
Deskundigenbericht
Verhaal van schade
Media
Optreden achter de schermen
Advisering
Opstellen stukken
Second opinion
Crisismanagement
Mediation