Ons specialisme

Het (vooraf) toetsen van besluiten en het signaleren van voetangels en klemmen. Het voeren en begeleiden van bestuursrechtelijke (spoed) procedures voor overheden, (derde-) belanghebbenden of de bezwaarmaker. Wij houden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en daarom kunnen wij u steeds voorzien van een passend en actueel advies, gebaseerd op de laatste stand van de jurisprudentie, wet- en regelgeving.

Onze specialisten

mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker

mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker

mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse

mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse

mr. J.J. (Jan) Jacobse

mr. J.J. (Jan) Jacobse

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. R.M. (Ronald) Pieterse

mr. R.M. (Ronald) Pieterse

mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage

mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage

Bestuursrecht de regeling en de bewaking van rechtmatige verhouding van overheden onderling en die tussen overheden, bedrijven en burgers

De overheid neemt een centrale rol in, in onze rechtstaat en voor vele zaken is een toestemming of een vergunning nodig van een overheid. Als het gaat om activiteiten die een ander niet wil, bijvoorbeeld een windmolen, kan dat leiden tot spanningen en tot procedures. Een overheid kan het echter niet voor alle belanghebbenden goed doen; denk bijvoorbeeld aan schaarse vergunningen, het verlenen van een milieu- of natura vergunning, het aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestuursrecht komt daarom vaak neer op een alles of niets; iets mag of iets mag niet. Soms is er veel spoed, omdat er partijen zijn die vinden dat een vergunning niet in werking mag treden en zij dit met een procedure willen voorkomen. Soms kan het gebruik maken van een vergunning leiden tot onomkeerbare situaties. Dat leidt tot fricties en confrontaties. Omdat wij regelmatig optreden voor zowel overheden als bedrijven en instellingen zien wij de (politiek) gevoeligheden en zoeken wij ook naar oplossingen; want de overheid, het bedrijfsleven en de burgers moeten na de afronding ook weer verder.

Ons Team bestuursrecht bestaat uit advocaten met specialistische kennis. De advocaten van ons team zijn bestuursrechtelijk afgestudeerd, of zijn zelfs docent op dit rechtsgebied. Sommige hebben zelfs ervaring binnen de overheid. De meesten van ons zijn al jaren actief in deze praktijk en zijn lid van een specialistenvereniging. 

Wilt u advies over de rechtspositie in verband met een voorgenomen besluit, welke voorschriften in uw nadeel zijn of waarbij u tegenstand verwacht? Bij al dit soort vragen kunt u bij ons terecht bent u verzekerd van degelijke advisering. Waar nodig kunnen wij u bijstaan in juridische procedures.

We geven daarnaast (op aanvraag) workshops over actuele ontwikkelingen in het bestuursrecht. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier!

Bestuursrecht terreinen

Algemene wet bestuursrecht
Wet openbaarheid van bestuur (wob)
Gemeentewet, Provinciewet en Wet gemeenschappelijke regelingen
Vergunningen
Verordeningen
Advisering over beleidsregels, plannen en visies
Schaarse vergunningen
Exploitatievergunningen
Natura besluiten
Omgevingsrecht
Alle besluiten op grond van de Wabo.
Subsidiebesluiten
Besluiten aangaande veiligheid
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Aansprakelijkheid na vernietiging van besluiten
Handhaving opleggen van bestuursdwang/dwangsom
Exploitatie vergunningen