Ons specialisme

Het adviseren over bouwcontracten. Zowel voor zover het de keuze voor een contractvorm betreft als de inhoud van het contract. Wij kunnen u bijstaan in de onderhandelingen, alsmede bij vraagstukken die de uitvoering betreffen.

Onze specialisten

mr. J.W. (Jan-Willem) van Koeveringe

mr. J.W. (Jan-Willem) van Koeveringe

mr. J.J. (Jan) Jacobse

mr. J.J. (Jan) Jacobse

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. R.M. (Ronald) Pieterse

mr. R.M. (Ronald) Pieterse

mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage

mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage

Aanneming van werk

Bij de klassieke vorm van aanneming van werk (waarbij de aannemer wordt gevraagd om het werk aan te nemen op basis van een ontwerp van de architect) wordt in de bouwwereld gewerkt met standaardvoorwaarden, waarvan de UAV 2012 (de opvolger van de UAV 1989) een van de bekendste is. Voor minder grote werken (zonder directievoering) wordt gewerkt met de AVA 2013. Bij geïntegreerde contractvormen (waarbij de aannemer ook verantwoordelijk is voor het ontwerp) wordt voor grotere werken teruggevallen op de UAV-GC 2005. Wij hebben ruime ervaring met de toepassing van al deze contractvormen en kunnen u adviseren over de vraag welk type contract en welke voorwaarden voor uw project geschikt zijn. Desgewenst kunnen wij u bijstaan in (arbitrage)procedures.

Bij aanneming van werk gaat het voor de opdrachtgever uiteindelijk om een zo goed mogelijke uitvoering van het gewenste werk (gebouw of infrastructuur), dat voldoet aan zijn wensen. Een belangrijke vraag is op basis van welke contractvorm dit plaatsvindt. De contractvorm is van cruciaal belang voor risicoverdeling tussen aannemer en opdrachtgever.

Als er tijdens de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt toch geschillen ontstaan, is zaak deze tijdig te signaleren en hier adequaat op te reageren. Wij streven daarbij naar oplossingen waarbij de uitvoering zoveel als mogelijk doorgang kan vinden. Als een geschil niet minnelijk kan worden opgelost, kunt u vertrouwen op onze ervaring in het voeren van procedures, zowel bij de civiele rechter als bij de Raad voor arbitrage

Bouwrecht terreinen

UAV
UAV GC
RAW
Stabu
AVA
Meer- en minderwerk
Oplevering
Arbitrage