Ons specialisme

U kunt ons inschakelen voor het opstellen en beoordelen van franchisecontracten, de hierbij gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en het handboek. Wanneer een procedure aan de orde is kunnen wij u optimaal vertegenwoordigen en zorgen wij dat snel kan worden geschakeld. Wij houden hierbij het kosten/batenaspect voor u in het oog.

Onze specialisten

mr. N.M. (Nienke) Slump

mr. N.M. (Nienke) Slump

mr. J. (Joke) Mikes

mr. J. (Joke) Mikes

mr. M. (Tilly) Neve-van der Leden

mr. M. (Tilly) Neve-van der Leden

mr. E. (Edwin) Bregonje

mr. E. (Edwin) Bregonje

Franchise, een regeling van de verhoudingen tussen ondernemers

De samenwerking op basis van een franchiseovereenkomst leidt regelmatig tot een spanningsveld tussen de belangen van de franchisegever en de franchisenemer. Waar ligt de grens tussen al die belangen en wat is uw juridische positie daarin? Dit kan u als ondernemer de nodige hoofdbrekens kosten. Wij helpen u graag bij al uw juridische vraagstukken over franchise , zodat u kunt focussen op hetgeen waar u goed in bent: ondernemen.

Ons Team Franchise bestaat uit advocaten met specialistische kennis op het gebied van franchise. Wij staan ondernemers bij in veel verschillende franchisebranches. Zo hebben wij ruimschoots ervaring met franchise in de retail (bakkers, fietsenmakers, kappers, zorginstellingen), maar ook in de dienstverlening (mediation, uitzendbranche, scheidingsbemiddelaars).  

Voor franchisenemers en –gevers:

U kunt ons inschakelen als u advies nodig heeft over de rechtsvorm van de franchiseonderneming en het scheiden van privé en zakelijk vermogen.
Verder kunt u zich voorafgaand aan het aangaan van een franchisecontract laten adviseren over de voor- en nadelen van (het hanteren van) bepaalde bepalingen.
Indien u een franchisecontract wilt aangaan, dan kunt u zich hierop voorbereiden door met ons te bespreken welke vragen relevant zijn om tot een juridisch optimale exploitatie te komen. Indien u al franchisenemer bent en de exploitatie niet naar behoren verloopt, zijn wij u graag van dienst bij het inventariseren van de redenen hiervoor en de aanpak richting de franchiseorganisatie.

Voor franchisenemersverenigingen:

Overweegt u een onafhankelijke vereniging van franchisenemers op te richten en bent u op zoek naar de juiste juridische insteek? Wilt u individueel of als vereniging regelmatig geadviseerd en bijgepraat worden?  Bij al dit soort vragen kunt u bij ons terecht en bent u verzekerd van degelijke advisering. Waar nodig kunne wij u bijstaan in juridische procedures. 

We geven daarnaast(op aanvraag) workshops over de rechtspositie van franchisenemers en de mogelijkheden tot verbetering daarvan. Belangstelling? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier!

Franchise terreinen

Non-concurrentiebeding
Vestigingsrayon
Opschorting van betaling en levering
Beslaglegging
Insolventie
Faillissementsrecht
Omzet- en exploitatie-prognoses
Franchiseraad
Franchisevereniging
Onredelijk bezwarend beding
Algemene Voorwaarden
Inkoopvoorwaarden
Franchisegever als leverancier
Levering op krediet
Verborgen marge
Opslagpercentage
Franchisefee
Misleidende reclame
Opstellen franchiseovereenkomst
Franchiseovereenkomst
Goodwillvergoeding
Bankenrecht
Kredietopzegging
Franchisearrangement
Huurovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst
Koppeling huur- en franchiseovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst
Opzegging franchiseovereenkomst
Ontbinding franchiseovereenkomst