Ons specialisme

Justion Advocaten is actief op alle terreinen van het huurrecht. Onze advocaten werken voor zowel verhuurders (woningbouwcoöperaties, professionele beleggers, particulieren) als voor huurders (ondernemingen, particulieren). Zij zijn betrokken bij hun cliënten en bij de markt. Op die manier weten zij altijd wat er speelt en kunnen zij goede en passende oplossingen bieden.

Onze specialisten

mr. J. (Joke) Mikes

mr. J. (Joke) Mikes

mr. E. (Edwin) Bregonje

mr. E. (Edwin) Bregonje

mr. L.C. (Lizelotte) de Hoog

mr. L.C. (Lizelotte) de Hoog

mr. R.M. (Ronald) Pieterse

mr. R.M. (Ronald) Pieterse

Het huurrecht; een levendig rechtsgebied

Het huurrecht is een levendig rechtsgebied. Het is voortdurend in ontwikkeling door rechtspraak en wetswijzigingen. Daarbij is het huurrecht niet altijd eenduidig en helder. Het huurrecht kent namelijk veel dwingendrechtelijke bepalingen. Dit betekent dat partijen daar in beginsel aan zijn gebonden, ook al zijn ze anders overeengekomen. Partijen kunnen hierdoor soms voor lelijke verrassingen komen te staan. Onze specialisten kennen de valkuilen, maar ook de mogelijkheden.

Huurcontracten:

De wet kent verschillende soorten huurovereenkomsten: huur van woonruimte, huur van middenstandsbedrijfsruimte (zoals een winkel of een restaurant), huur van ‘overige’ bedrijfsruimte (zoals kantoorruimte) en huur van ‘onbebouwde onroerende zaken’ (zoals een perceel grond). Daarnaast kent de wet nog een aantal type overeenkomsten die dicht tegen het huurrecht aan liggen, zoals de gebruiksovereenkomst en de pachtovereenkomst. Voor elk van die verschillende soorten huurovereenkomsten en daar dicht tegenaan liggende overeenkomsten, gelden andere wettelijke bepalingen. Zoals hiervoor al aangegeven, zijn er daarvan veel dwingendrechtelijk en mag daarvan dus niet zomaar worden afgeweken.

Zowel voor verhuurder als (onder)huurder is het van groot belang om bij het aangaan van de huurovereenkomst de zaken goed te regelen. Doen zij dat niet, dan kunnen zij voor onaangename verrassingen komen te staan.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van de verschillende soorten huurovereenkomsten. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan kunnen zij u daarin adviseren en bijstaan; zowel binnen als buiten de rechtbank.

Die advisering en bijstand beperkt zich niet alleen tot het oplossen van ontstane geschillen, maar richt zich ook op het voorkomen daarvan. Zo organiseert Justion Advocaten met enige regelmaat samen met gerechtsdeurwaarderskantoor Syncasso workshops met betrekking tot het voorkomen , beperken en aanpakken van overlast door één of meerdere huurders. Indien u geïnteresseerd bent in het bijwonen van zo’n workshop, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten.

Huurrecht terreinen

(Ver)huur van middenstands bedrijfsruimte (winkels, horeca e.d.)
(Ver)huur van overige bedrijfsruimte (kantoren, praktijkruimten, opslagruimte, zorgcomplexen e.d.)
(Verh)huur van gebouwde en ongebouwde onroerende zaken (percelen grond, parkeerplaatsen, garageboxen e.d.)
(Ver)huur van woonruimte (sociale en vrije sector, studentenkamers, dienstwoningen e.d.)
Algemene (huur)voorwaarden
Huurprijswijzigingen
Indeplaatsstelling
Renovatie
Beëindiging van huurovereenkomsten (opzegging, ontbinding, vernietiging )
Ontruimingen
Hennep
Overlast
Onder(ver)huur
Medehuur
Het voeren van procedures over voormelde onderwerpen (bodemprocedure, kort geding, hoger beroep)