Ons specialisme

Aansprakelijkheid van overheden voor besluiten en voor feitelijk handelen is een specialistisch vakgebied. Dit komt vooral door het samenstel van civielrecht en bestuursrecht. Er wordt door ons veel geprocedeerd op dit gebied. Dat maakt dat onze kennis up to date en praktisch toepasbaar is.

Onze specialisten

mr. J.J. (Jan) Jacobse

mr. J.J. (Jan) Jacobse

mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse

mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse

mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker

mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. R.M. (Ronald) Pieterse

mr. R.M. (Ronald) Pieterse

mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage

mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage

mr. E.E. (Esther) Tange

mr. E.E. (Esther) Tange

Overheidsaansprakelijkheid, een gevarieerd speelveld

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor u als overheid. Bent u aansprakelijk gesteld of hebt u een dagvaarding ontvangen, dan kunt u op ons rekenen. Van advies tot (verweer in een) procedure, wij zijn er voor u. Wij staan hoofdzakelijk overheden bij op dit vakgebied.

Civielrechtelijk is het voor onze mensen van belang de aansprakelijkheidscriteria uit de jurisprudentie scherp te hebben. Bestuursrechtelijk gaat het enerzijds (materieel) om het achterliggende bestuursrechtelijke kader en anderzijds (procedureel) om (o.a.) de Wet nadeelscompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. 

Overheidsverzekeraars hebben op basis van onze ervaring en expertise voor ons gekozen. Wij zijn bekend met alle facetten van overheidsaansprakelijkheid. Van procedures over graafschade tot besluitaansprakelijkheid en van zaken over informatieverschaffing tot schade wegens brandweeroptreden (zie o.a. www.rechtspraak.nl). Zo hebben wij de afgelopen jaren ook vele zaken met succes afgerond voor waterschappen die aansprakelijk zijn gesteld vanwege schade aan gewassen door wateroverlast na hevige regenval. Een ander praktijkvoorbeeld is een recent afgerond (proces)advies aan een gemeente die op basis van een toezegging van een wethouder aan een projectontwikkelaar, een aansprakelijkstelling heeft ontvangen. Wij hebben de burgemeester, collegeleden, ambtenaren en raadsleden ook bijgestaan in het getuigenverhoor.

Overheidsaansprakelijkheid terreinen

Optreden in een procedure
Opstellen verweerschrift
Verdediging van de overheid/verzekeraar ter zitting bestuursrechter
Verdediging van de overheid/verzekeraar ter zitting civiele rechter
Verdediging van de overheid/verzekeraar ter zitting Raad van Arbitrage/NAI/geschillencommissie
Optreden in een procedure
Opstellen en uitbrengen van een dagvaarding
Opstellen processtukken
Leggen van beslag
Kort geding/verzoek om voorlopige voorzieningen
Verzoek voorlopig getuigenverhoor
Deskundigenbericht
Verhaal van schade overheid/verzekeraar
Media
Optreden achter de schermen
Advisering
Opstellen stukken
Second opinion
Uitleg (CAR) polis
Mediation